top of page

Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi

Updated: Nov 8, 2021

Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi er ein níu símenntunarmiðstöðva á landsbyggðinni,en hún er sjálfseignarstofnun og var stofnuð 19. febrúar 1999. Símenntunarmiðstöðin er með þjónustusamning við mennta- menningarmálaráðuneytið, en miðstöðin fær árlega framlag til að standa straum að hluta launakostnaðar og rekstri húsnæðis, en Símenntunarmiðstöðin stendur að rekstri þriggja starfsstöðva á Vesturlandi.


Símenntunarmiðstöðin þjónustar einnig fjarnema í háskólanámi, en þeir geta tekið próf í heimabyggð. Þjónustusamning Símenntunarmiðstöðvarinnar við mennta- og menningarmálaráðuneytið má nálgast hér á síðunni. Stofnaðilar að Símenntunarmiðstöðinni eru 34 talsins, sveitarfélög, fyrirtæki og stofnanir á svæðinu.

Starfsemi Símenntunarmiðstöðvarinnar tekur mið af framhaldsfræðslulögum, en þau tóku gildi 1. október 2010.


Markmið með starfsemi Símenntunarmiðstöðvarinnar á Vesturlandi er að efla og styrkja íslenskt atvinnulíf og samfélag með endur- og símenntun sem tekur mið af þörfum atvinnulífs og einstaklinga. Sérstaklega skal stofnunin huga að þörfum íbúa á Vesturlandi í þessu sambandi.


Hlutverk Símenntunarmiðstöðvarinnar er að auka þekkingu og stuðla að bættum búsetuskilyrðum á Vesturlandi með því að greina og svara menntunarþörf og hvetja til símenntunar í samvinnu við atvinnulíf og íbúa svæðisins. Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi er miðja þróunar og miðlunar þekkingar fullorðinna á svæðinu og fyrsti kostur íbúa og atvinnulífs í öflun hennar.


Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi tengir saman þá sem vinna að miðlun og öflun þekkingar fullorðinna á svæðinu og stendur fyrir ýmsu námsframboði í fullorðinsfræðslu, auk náms- og starfsráðgjafar og ráðgjafar og greiningar á fræðsluþörf innan fyrirtækja og stofnana.


Símenntunarmiðstöðin er aðili að Kvasi, samtökum fræðslu- og símenntunarmiðstöðva. Sjá nánar um Kvasi: Fraedslumidstodvar.is

Símenntunarmiðstöðin er aðili að Leikn, samtökum fullorðinsfræðsluaðila á Íslandi. Sjá nánar um Leikn: Leikn.is
58 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page