top of page

Akraneskaupstaður og Brim stofna þróunarfélag

Updated: Aug 9, 2021


Akraneskaupstaður og Brim hafa tekið höndum saman og stofnað sameiginlegt þróunarfélag. Undirbúningur hefur staðið frá síðastliðnu hausti, þar sem KPMG ráðgjöf hefur leitt vinnuna með þátttöku íbúa og ýmissa hagaðila. Niðurstaðan er stofnun þróunarfélags um atvinnuuppbyggingu og nýsköpun á Breið á Akranesi.


Framkvæmdastjóri félagsins er Valdís Fjölnisdóttir og í stjórn sitja: Gísli Gíslason, starfandi stjórnarformaður, Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri Akraneskaupstaðar og Inga Jóna Friðgeirsdóttir, fjármálastjóri Brims.

Gert er ráð fyrir áfangaskiptri uppbyggingu til langs tíma þar sem lagt verður upp með uppbyggingu í ferðaþjónustu, heilsu og hátækni. Félaginu er ætlað að efla atvinnutækifæri, nýsköpun og skapandi greinar á svæðinu og þá er gert ráð fyrir nýrri íbúabyggð á Breið. Brim og Akraneskaupstaður eiga meirihluta lóða og fasteigna á Breið þar sem liggja einstök tækifæri til uppbyggingar.


Markmið aðila er að skapa umhverfi þar sem miðlun ólíkrar þekkingar á sviði tækni, lýðheilsu og umhverfismála muni stuðla að rannsóknum og nýsköpun í fremstu röð sem muni leysa úr ólíkum áskorunum og vandamálum sem að heiminum steðja. Þá verði lögð áhersla á verkefni sem stuðla á einn eða annan hátt að því að Ísland nái að uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar í umhverfismálum


Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir verndari verkefnisins

Í tilefni af stofnun félagsins hefur Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, tekið að sér að vera sérlegur verndari verkefnisins og skrifað undir viljayfirlýsingu um fyrsta verkefni þróunarfélagsins um stofnun rannsóknar- og nýsköpunarseturs auk samvinnurýmis á Breið. Auk Þórdísar hafa eftirfarandi aðilar lýst yfir vilja sínum til að eiga samstarf um að á Akranesi byggist upp nýsköpunar- og rannsóknarsetur auk samvinnurýmis. Þar verður áhersla lögð á þróun og hátækni í tengslum við atvinnulíf á Vesturlandi, á sviði rannsókna, sjávarútvegs, snjalltækni, landbúnaðar, orkufreks iðnaðar, heilbrigðis- og ferðaþjónustu og skapandi greina.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Akraneskaupstaður

Álklasinn

Breið þróunarfélag

Brim

Coworking Akranes

Fasteignafélagið Hús ehf.

Faxaflóahafnir

Fjölbrautaskóli Vesturlands – FVA

Háskólinn á Bifröst

Háskóli Íslands

Heilbrigðisstofnun Vesturlands - HVE

Landbúnaðarháskóli Íslands

Matís

Samtök Sveitafélaga á Vesturlandi - SSV

Skaginn 3X

Þróunarfélagið á Grundartanga

Rannsóknar- og nýsköpunarsetur

Byggt verði upp rannsóknar- og nýsköpunarsetur, aðstaða sem býður upp á lifandi starfsemi og innblástur til skapandi lausna þvert á greinar. Stafræn smiðja (Fab Lab) verður komið fyrir í húsnæði sem gerir frumkvöðlum kleift að vinna saman að hönnun og útfærslu hugmynda. Þá verður samstarf við lykil atvinnugreinar og öflug fyrirtæki um rannsóknir og nýsköpun í snjallvæðingu í samstarfi við skóla landsins.

Áhersla á rannsóknir á hafinu og nýsköpun hefur aldrei verið mikilvægari. Miklar umhverfisbreytingar eiga sér stað og áríðandi er að efla grunnrannsóknir, m.a. á umhverfisbreytingum eins og súrnun sjávar.

Samvinnurými - fjarvinnuaðstaða

Komið verði upp aðstöðu á Breið á Akranesi – aðlaðandi og lifandi samvinnuvinnurými, þar sem heimamenn og aðrir geti stundað fjarvinnu frá vinnustað að hluta eða öllu leyti. Ráðuneyti og opinberar stofnanir nýti samvinnurými á Breið til að styðja við framkvæmd stefnumarkandi byggðaáætlunar um „Störf án staðsetningar“.

Á næstunni verður efnt til hugmyndasamkeppni um nafn á setrinu auk þess sem opinn dagur verður síðar í sumar þar sem öllum gefst kostur á að skoða húsnæðið. Reynslan sem fæst af verkefninu ætti að geta haft yfirfærslugildi fyrir önnur svæði á landinu sem mörg hver búa við breyttar aðstæður í atvinnuháttum.

116 views0 comments
bottom of page